Zakázková výroba

Nástrojárna

V nástrojárně se specializujeme na zakázkovou výrobu lisovacích nástrojů, včetně návrhu a zpracování konstrukční dokumentace. Dále nabízíme strojní obrábění na CNC řízených strojích.

Lisovací nástroje

Vyrábíme lisovací nástroje pro vlastní lisovnu, ale i pro externí zákazníky. Hlavní orientace je na nástroje pro stříhání, ohýbání a tažení plechových dílů. Výrobu realizujeme podle podkladů a dokumentace z vlastního konstrukčního oddělení, ale i dodaných zákazníkem.


Přípravky

Další zaměření nástrojárny je na výrobu přípravků pro upínání, svařování a obrábění.


Obráběné díly

Díky modernímu a soustavně se rozvíjejícímu strojnímu parku jsme schopni zajistit výrobu široké škály obráběných dílů z různých materiálů. Obráběné díly jsou také součástí lisovacích nástrojů naší výroby, ale i dalších výrobků, například ze zámečnické dílny.

Zámečnická dílna

V zámečnické dílně realizujeme výrobu svařovaných dílů, včetně povrchových úprav broušením, leštěním a tryskáním balotinou.

Výroba svařovaných dílů

Rozhodující část svařenců je z nerezových materiálů. Výroba probíhá od přípravy polotovarů pálených laserem a plazmou, přes ohranění, obrobení a svaření do sestav. Následuje obrobení svařenců na frézovacích centrech a horizontálních vyvrtávačkách. Finální povrchovou úpravu provádíme broušením, matováním, leštěním a tryskáním keramickým abrazivem (balotina). Výroba je realizována výhradně vlastními kapacitami.

Lisovna

V této dílně se specializujeme na výrobu plechových výlisků pro automobilový a ostatní průmysl. Dále zde realizujeme výrobu domácích potřeb.

Výlisky na zakázku

Zajišťujeme výrobu plechových výlisků ve vlastní lisovně, která je vybavena mechanickými a hydraulickými lisy v pracovních silách 5 – 400 tun.


Transportní obaly

Vyrábíme transportní obaly.